Priser

Funktionella Hovar - Hovterapi

Priser

Verkning

Första gången inkl genomgång av hästens belastningsmönster och generella hälsa. 800:-


Verkning

Oregelbunden verkning, med mer än 7 veckor mellan verkningar men med ägaren som putsar själv varje vecka: 650:-

Verkning

Regelbunden verkning, 3 - 5 veckor mellan verkningar, med eller utan att ägaren putsar själv emellan:              450:- - 650:-

Hovterapi Utbildning

 

6 moduler

 

1;Onlinebaserad introduktion i TCM och Hovkartan 2500:-

 

2; Bas 1. 4 dagar på skolan. Exkl. Boende och måltider. 10.000:-

 

3; Bas 2. 3 dagar praktisbaserad. Olika platser i Sverige. Exkl. Boende och måltider. 10.000:-

 

4; Bas 3. 4 dagar på skolan. Exkl. Boende och måltider. 10.000:-

 

5; Bas 4. 3 dagar praktisbaserad. Olika platser i Sverige. Exkl. Boende och måltider. 10.000:-

 

6; Online Examination. 2500:-

 

Utöver IRL möten har du tillgång till en utbildningsgrupp med diskussioner och teoretiska delar.

 

Nästa Bas 1 börjar Tisdagen den 9.e Oktober 2018

 

 

Clinic

1 - 2 dagars Clinic kan bokas på förfrågan.


Ni ska vara minst 6 personer. Priset är 1200:-/ dag och person. Exkl. min resa, boende och lokal.

Föreläsning

2 h föreläsning, minst 10 personer Exkl. min resa, boende och lokal. 250:-/ pers kombineras ofta med andra evenemang.